بزرگترین کتابخانه الکترونیکی دانشجویان http://my-ketab.mihanblog.com 2018-11-15T19:02:33+01:00 text/html 2014-01-19T18:32:38+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا گزارش پایان عملیات اكتشافی خاك صنعتی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1866 <h2><font color="red"> گزارش پایان عملیات اكتشافی خاك صنعتی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>گزارش پایان عملیات اكتشافی خاك صنعتی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گزارش پایان عملیات اكتشافی خاك صنعتی روش استخراج فرآوری اثرات زیست محیطی XRD و XRF تعیین ذخیره احداث پیشکار جدول DCF توجیه اقتصادی بهره برداری پروانه اکتشاف سیمان تیپ II- پوزلان – تراس </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 23</span></p><br><center><h2><a href="http://24.royafile.ir?p=5088&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://24.royafile.ir?p=5088&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://24.royafile.ir/download.gif"></a></center> text/html 2014-01-19T18:32:23+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا گزارش پایانی معدن سنگ تزئینی مرمریت http://my-ketab.mihanblog.com/post/1865 <h2><font color="red"> گزارش پایانی معدن سنگ تزئینی مرمریت </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>گزارش پایانی معدن سنگ تزئینی مرمریت</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گزارش پایانی معدن سنگ تزئینی مرمریت روش استخراج روش سیم برش الماسه فرآوری سنگهای تزئینی نما اثرات زیست محیطی XRD و XRF تعیین ذخیره احداث پیشکار جدول DCF سنگبری توجیه اقتصادی بهره برداری پروانه اکتشاف </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 37</span></p><br><center><h2><a href="http://24.royafile.ir?p=5086&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://24.royafile.ir?p=5086&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://24.royafile.ir/download.gif"></a></center> text/html 2014-01-19T18:32:10+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا مقاله در مورد کویرهای ایران http://my-ketab.mihanblog.com/post/1864 <h2><font color="red"> مقاله در مورد کویرهای ایران </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مقاله در مورد کویرهای ایران</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کویرهای ایران کویرهای رسی کویرهای نمک رسی خیس مخروط افکنه های دلتایی کویرهای دریاچه ای دایمی باطلاق وضع زهکشی آبخیز کویر نمک ژئومورفولوژی آبخیز جازموریان آبخیز کویری لوت حوزه زهکشی دریاچه ارومیه </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 34</span></p><br><center><h2><a href="http://24.royafile.ir?p=5084&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://24.royafile.ir?p=5084&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://24.royafile.ir/download.gif"></a></center> text/html 2014-01-19T18:31:52+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا مراحل ثبت معدن http://my-ketab.mihanblog.com/post/1863 <h2><font color="red"> مراحل ثبت معدن </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مراحل ثبت معدن</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مراحل ثبت معدن در سازمان صنعت و معدن و نظام مهندسی معدن چگونگی تهیه طرح اکتشاف و گزارش پایانی صدور پروانه اکتشاف طرح بهره برداری پروانه بهره برداری میله گذاری مسئول فنی نقشه برداری </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 18</span></p><br><center><h2><a href="http://24.royafile.ir?p=5082&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://24.royafile.ir?p=5082&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://24.royafile.ir/download.gif"></a></center> text/html 2014-01-19T18:31:31+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا طرح اکتشاف سنگ لاشه مالون http://my-ketab.mihanblog.com/post/1862 <h2><font color="red"> طرح اکتشاف سنگ لاشه مالون </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>طرح اکتشاف سنگ لاشه مالون</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برآورد هزینه عملیات اکتشاف توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی طرح سنگ لاشه مالون متداول امروزی تهیه مقاطع و پروفیل های زمین شناسی تهیه تست کاربردی ایجاد ترانشه نمونه گیری و ارسال جهت آزمایشهای XRD ، XRF و دریافت آنالیز</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن طرح:</strong> ماده معدنی مالون و لاشه در واقع به سنگ آهک با لایه بندی اطلاق می گردد که در صورتیکه اندازه ذرات بین 20 الی 30 سانتیمتر و با حجم مناسب باشد یعنی توالی های زیادی دارای این اندازه ضخامت لایه باشد به آن مالون و لایه های ریزتر را لاشه می گویند ، از سنگ مالون برای نما ، درناژ پل ها ، ایجاد دیواره های سنگی ، ایجاد دیواره ها در خندق ها و زیبا سازی فضای پارک ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد ولی از لاشه برای موارد مختلف پرکردگی داخل بتن ها و سایر محل ها و همچنین کف سازی ها و یا بصورت خرد شده در سنگ شکن ها جهت تبدیل به شن و ماسه مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>فهرست مطالب:</strong></span> </p><ul><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشگفتار</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل اول – کلیات </span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کلیات</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ویژگی های جغرافیایی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مختصات موقعیت جغرافیایی محدوده اکتشافی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">راههای دسترسی به منطقه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تصویر هشت وجهی منطقه بر روی تصاویر گوگل</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین ریخت شناسی و توپوگرافی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آب و هوا</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ویژگی های فرهنگی، اجتماعی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تاریخچه مطالعات پیشین زمین شناسی و عملیات انجام گرفته</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل دوم – زمین شناسی </span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین شناسی عمومی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین شناسی محدوده طرح</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چینه شناسی عمومی منطقه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین شناسی ساختمانی و تحلیل ساختاری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمین شناسی اقتصادی محدوده اکتشافی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل سوم – معرفی ماده معدنی </span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">معرفی ماده معدنی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روشهای اکتشافی متداول امروزی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل چهارم – عملیات اکتشافی مورد نیاز طرح </span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات اکتشافی پیشنهادی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زمانبندی اجرای پروژه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل پنجمپیش بینی هزینه ها و توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح </span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برآورد هزینه عملیات اکتشاف</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعیطرح</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحلیل و نتیجه گیری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشنهادات</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیوستها </span></li></ul><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 25</span></p><br><center><h2><a href="http://24.royafile.ir?p=5080&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://24.royafile.ir?p=5080&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://24.royafile.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:58:53+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا طرح اکتشاف پوکه معدنی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1861 <h2><font color="red"> طرح اکتشاف پوکه معدنی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>طرح اکتشاف پوکه معدنی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طرح اکتشافی پوکه معدنی زمین شناسی اقتصادی و اثرات زیست محیطی فعالیت معدنی وزن مخصوص ژئوشیمی مصالح سبک تر ساختمانی مقاومت بیشتر جذب آب پومیس لاپیلی استحکام عدسی نخودی عایق حرارت ضدحریق </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن طرح:</strong> مصالح پوکه معدنی در حجم کمتری نسبت به شن و ماسه تولید می‌شوند و بازار مصرف خاصی دارند، سرباره‌ها به طور عمده از کوره‌های ذوب به دست می‌آیند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پوکه معدنی که از گدازه‌های اتشفشان بوجود امده پدیده‌ای عایق صوت سرما گرما جهت شیب‌بندی بام ساختمان وزن مخصوص ان کمتر از ۱ می‌باشد و روی آب شناور می‌ماند با استفاده از پوکه معدنی وزن ساختمان، تا یک سوم کم و در برابر زلزله مقاوم‌تر می‌شود. این مواد همچنین در صنایع عایق سازی کاربرد دارند و برای متخلخل کردن خاک نیز آن را به خاک می‌افزایند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بطور کلی این معدن با توجه به حجم بالای مصالح سنگی قابل استخراج ، کیفیت ماده معدنی و تایید آن در بازار مصرف, امکان فراهم کردن کارگاههای دانه بندی در منطقه و کاربرد روبه افزایش آن در پروژه های ساختمانی استان ، از نظر سو دهی اقتصادی، ایجاد اشتغال با بکار گیری افراد محلی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و... توسعه اقتصادی استان بسیار مطمئن بوده و برای حداکثر بهره برداری ازآن نیازبه انجام کارهای اکتشافی تفصیلی بر اساس داده های اکتشافی می باشد که تا چندین سال با سود دهی بالا قابل بهره برداری خواهد بود.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 35</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5078&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5078&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center><br><table> </table><hr> text/html 2013-10-28T05:54:28+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا طرح اکتشاف سنگ آهک http://my-ketab.mihanblog.com/post/1860 <h2><font color="red"> طرح اکتشاف سنگ آهک </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>طرح اکتشاف سنگ آهک</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اکتشافات مخلوط کوهی برای استفاده در صنعت ساختمان </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طرح اکتشاف مخلوط کوهی به جهت استحصال سنگدانه های بتن گراویه نخودی ماسه جذب آب لوس آنجلس خردایش سرند دسترسی سنگ آهک پیشکار اکتشافی نقشه برداری زمین شناسی و توپوگرافی آزمایشات ژئوشیمی حفاری </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن طرح:</strong> وقتی رودخانه‌ای از دره‌ای پر شیب به طور ناگهانی وارد دره‌ای كم شیب یا منطقه‌ای مسطح و یا دشت می‌شود، بخشی از بار خود را بر جای می‌گذارد. گسترش افقی این رسوبات معمولاًپهن و نسبتا كوتاه و به شكل مخروط باز شده‌ای است كه راس آن متوجه بالا رود است. رسوبات این مخروط های آبرفتی، كه به آن « مخروطه افكنه » هم می‌گویند، از راس به سمت قاعده نوعی جور شدگی را نشان می‌دهد. به این ترتیب كه در سمت كوهستان دانه‌ها درشت تر بوده و به سمت دشت ریزتر می‌شوند و البته ممكن است در میان رسوبات درشت تر لایه ها و عدسی هایی از لای و رس دیده شود،كه معرف فعالیت رودخانه در دوره‌های مختلف است. مخروطه افكنه‌ها در نواحی خشك و نیمه خشك كه پوشش گیاهی به صورت پراكنده و شدید است، توسعه بیشتری دارند. در دامنه پاره‌ای از كوه ها مخروطه افكنه‌های دره‌های مجاور به یكدیگر می‌پیوندند و به صورت نوار ممتدی در می‌آیند.به طور كلی دانه‌های رسوبات مخروطه افكنه‌ای بسته به فاصله حمل و بزرگی رودخانه ممكن است گرد شده یا گوشه دار باشند.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 40</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5076&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5076&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center><br><table> </table><hr> text/html 2013-10-28T05:52:14+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا طرح اکتشاف چهار مرحله ای آهن http://my-ketab.mihanblog.com/post/1859 <h2><font color="red"> طرح اکتشاف چهار مرحله ای آهن </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>طرح اکتشاف چهار مرحله ای آهن</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طرح توجیهی اکتشاف آهن با ذخیره رگه ای و اسکارنی </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طرح اکتشاف آهن با ذخیره رگه ای و اسکارنی تیپ هماتیت و لیمونیت و مگنتیت در چهار مرحله طبق نشریه 536 اکتشاف مقدماتی تفضیلی نیمه تفضیلی عمومی گزارش پایانی تعیین ذخیره نقشه برداری ژئوشیمیایی شبکه اکتشاف </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن طرح :</strong> معادن یکی از بخش های مهم اقتصادی در جذب و تامین نیرو انسانی به شمار می آید که می تواند به طور مستقیم وغیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد نموده وباعث شکو فایی اقتصاد یک کشور شود.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اکتشاف مواد معدنی ، زیربنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل می‌دهند. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ ، بر حسب نیازمندیها و شناخت ، از مواد معدنی استفاده کرده است. اکنون نیز انسان از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوه‌های گوناگون ،اقدام به اکتشاف مواد معدنى و بهره‌برداری ار آنها می‌نماید. به عبارت دیگر ، همین مواد معدنی هستند که پاپه و اساس تمدن را تشکیل می‌دهند. </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> در رسیدن به اهداف فوق ، روشهای مختلف تجزیه مواد معدنی ، روشهای ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و فرآوری مواد انجام می‌گیرد. همچنین در انجام پروژه‌های مختلف اکتشافی باید به مسائل زیست محیطی نیز دقت لازم را مبذول داشت. </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کشور ما ایران از نظر حجم وتنوع وپرا کندگی ذخایر معدنی از غنی ترین کشورهای جهان به شمار می آید. وجود پتانسیل های فراوان ومتنوع از جمله انواع کانسارهای فلزی وغیر فلزی تماما موید این مطلب است . </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و نیاز روز افزون جوامع بشری به مواد معدنی از قبیل تامین مواد اولیه کارخانه جات تامین مصالح ساختمانی به جرات می توان گفت : معادن اساس و زیربنا ی صنعت و زمینه پیشرفت وتوسعه یک کشور است .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">لذا این موضوع در کشور ما که دارای ذخایر بالقوه فراوانی می باشد اهمیت بیشتری می یابد .</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 76</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5074&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5074&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:51:40+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1856 <h2><font color="red"> بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای در دانش آموزان دختر قلدر پایه اول متوسطه</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قسمتی از متن: انسان ذاتاً موجودی اجتماعیست وماهرروزبه گونه های مختلف با یكدیگردرارتباطیم تااندیشه ها،احساسات وتمایلات خود را به یكدیگر منتقل كنیم. میزان علاقه واحترام خود را نشان دهیم ورنج واندوه،شادمانی وخرسندی وشك ودودلی خود را با دیگران درمیان بگذاریم.یك ارتباط ساده یایك مجموعه ارتباطات،خواسته یا ناخواسته، ازپیش تعیین شده یااتفاقی، فعال یامنفعل، به هرحال یكی ازابزارهای كلیدی ارضاء نیازها ،كسب نتایج ومتجلی ساختن آرزوهای ماست. متاسفانه یکی از مشکلات روابط بین فردی که باعث ایجاد تعارضات درون مدرسه ای میشود پدیده قلدری در مدارس است . رفتار قلدری به عنوان زیر مجموعه ای از ساختار بزرگتر رفتار پرخاشگری یک پدیده ی منحصر به فرد است که به طور مشخصی تعریف شده است . در اواخر این دهه این پدیده به طور فزاینده ای به صورت وخیم تر ظاهر شده و باعث بروز مشکلات برای اعضای خانواده و محیط های آموزشی شده است . (مرل و ایساوا 2008 )</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">امروزه قلدری در تمامی مدارس جهان به عنوان یک شکل گسترده ولی نادیده گرفته شده به رسمیت شناخته شده است . این رفتار دارای پیامدهای جدی برای کسانی است که مورد قلدری قرار می گیرند و یا مرتکب قلدری می شوند . تحقیقات در حال رشد در 15 سال اخیر نشان داده است که هم مرتکبان قلدری و هم قربانیان در معرض خطرهای کوتاه مدت و بلند مدت سازگاری مانند مشکلات تحصیلی ، مشکلات روان شناختی و مشکلات روابط اجتماعی هستند . قلدری با خشم ، پرخاشگری ، خشونت ، بیش فعالی و همچنین بعد ها با بزهکاری و جنایتکاری ، پیوند یافته است . قربانی شدن توسط همسالان ، با بیماری ، اجتناب از مدرسه ، فقر عملکرد تحصیلی ، افزایش ترس و اضطراب ، و افکار خودکشی رابطه دارد . افزون بر آن در دراز مدت ، موجب مشکلات درونی همچون عزت نفس پایین ، اضطراب و افسردگی می شود .(اسویرر 2011) بنابراین مدارس در پیشگیری از این تعارضات نقش حیاتی دارند.قلدری می تواند به صورت های مختلف کلامی (توهین ، نامیدن اشخاص با القاب) ، جسمانی (ضربه زدن ، لگد زدن ، گرفتن اموال) و روانی (اخراج کردن از گروه ، ایجاد شایعات علیه فرد قربانی) صورت پذیرد . بهبود روابط بین فردی و مهارتهای حل تعارضات در دانش آموزان قلدر مساله پژوهشی این تحقیق میباشد تا مشکلات درگیر این دانش آموزان و افرادی که درگیر با آنها هستند تا حدودی کاهش و رفع گردد ...</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 14</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5072&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5072&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:51:11+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا میزان افسردگی در بین مدارس استثنایی و عادی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1855 <h2><font color="red"> میزان افسردگی در بین مدارس استثنایی و عادی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایان نامه پیرامون میزان افسردگی در بین مدارس استثنایی و عادی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن:</strong> در زبان روزمره اصطلاح افسرده به یك حالت احساسی و واكنشی به یك واقعیت و سبك رفتار مختص فرد به كار می رود.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> احساس افسردگی باور معمول به عنوان اندوه شناخته می شود و امكان دارد بعد از منازعه با یك دوست عدم رضایت و احساس حقارت از انجام یك شغل حادث گردد همچنین بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجودداشته باشد.و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و خطری است كه انسان را مرتباً تهدید می كند .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در قرن حاضر دگرگونی هایی در شیوه ی زندگی و روابط اجتماعی به وجود آمده و این تلاش برای صنعتی شدن و هم چنین گسترش شهرنشینی بر سلامت انسان اثر سوء گذاشته و بسیاری از بیماری های روانی در كشور های پیشرفته و در حال توسعه بوجود آورده است كه یكی از شایعترین آنها همان افسردگی است كه در بالا به آن اشاره شد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> فرد را از لحاظ جسمانی و روانی آشفته می سازد و باعث مراجعات افراد به روانپزشكان و روانشناسان و دیگر متخصص می گردد . و چون بشر امروزی در دیگر مسائل و مشكلات روزمره از قبیل فرزندان مسكن شغل مناسب درآمد كافی روابط خانوادگی و ... می باشد. (مهریار , امیر هوشنگ ,1373)</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> فرد فرصت كافی برای حل مشكل خویش نداشته و مدام در حال تلاش و تكاپو برای به دست آوردن ثروت و مسكن و تامین احتیاجات خانواده است و فرصت كافی برای تفریح و رسیدگی به فرزندان و روابط صمیمانه ندارد و همین باعث می شود فرد انرژی خود را از دست بدهد و علاقه خود را به تحصیل شغل و بطور كلی زندگی و آینده از دست بدهد و باعث وگوشه گیری تنهایی و غم و اندوه و در نهایت افسردگی بشود. </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> افسردگی تا آنجایی كه همگی ما به اندازه خود درباره آن می دانیم تجربه بسیار ناخوشایندی است كه اگر بتوانیم سعی بر اجتناب و دوری از آن داریم . تقریبا همه افراد و آدمی احساس تنش ناراحتی یا انتظار وقوع رویداد های ناگوار را تجربه كرده اند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> افسردگی اگرچه می توانند به عنوان یك واكنش و احساس طبیعی باشد و كمتر كسی است كه در لحظات زندگی اش این حالت را تجربه نكرده باشد ولی اگر طولانی و شدید و در دراز مدت باشند بیماری تلقی می گردند .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> افسردگی دارای علایم مختلف عاطفی - رفتاری - نگرشی - شناختی و جسمانی است و ویژگی های اختصاصی در افراد افسرده می نواند به خلق ناشاد- اندوه ونا امیدی و فقدان علاقه و لذت اشاره كرد. (مهریار , امیر هوشنگ , 1373)</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ادامه اهمیت تحقیق از جمله نشانه مثل كاهش یا از بین بردن احساس شادی و خوشحالی و یا مختص شدن خواب و آرامش و از دست دادن اعتماد به نفس و خود كم بینی است و محدود به مكان و زمان خاصی نیست بلكه ممكن است در هر موقعیتی و هر جا برای كسی پیش آید و كمیت و كیفیت آن از دیدگاه ها و جنبه های مختلف متفاوت است </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>فهرست مطالب:</strong> </span> </p><ul><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هدف تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فایده واهمیت تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیان مساله</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موضوع تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرضیه تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعریف مفاهیم و واژه ها</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعریف عملیاتی اضطراب</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعریف عملیاتی افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تاریخچه اضطراب</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تاریخچه افسرد گی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعاریف ونظریه های اضطراب</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اضطراب اختگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعاریف ونظریه های افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی از دیدگاه روان پویایی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی ا زدیدگاه شناختی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی از دیدگاه اجتماعی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نظریه ملانی كلاین</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نظریه كامرون</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نظریه ادوارد بیبرنیك</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع اضطراب</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اضطراب موقعیتی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اضطراب خصیصه ای</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی در نوجوانی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی پنهان</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی اتكائی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی رجعتی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی پس از زایمان</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی نوروتیك</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی عضوی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی علاقی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی ناشی از موفقیت</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی ناشی از مصرف دارو</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی در نتیجه پیری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی فصلی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افسردگی در دانشجویان</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ملاكهای تشخیص اضطراب DSMIV</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ملاكهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ملاكها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشر</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ملاكهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درمان اضطراب</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فعالیت فارماكولوژیك</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عوارض جانبی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">داروهای بولكه كننده بتا – آدرنرژیك</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مهاركننده های مونو آمین اكسید از</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیوفیدبك</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع درمانهای اختلالات افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">الكتروشوك درمانی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع درمانهای افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جامعه آماری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمودنیها</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نمونه وروش نمونه گیری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ابزار تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خصوصیتهای آزمون افسردگی « بك »</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روش نمره گذاری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تجزیه وتحلیل داده ها</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمول محاسبه t استودنت</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمول محاسبه t استودنت</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خلاصه مراحل تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محدودیت ها</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشنهادات</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پرسشنامه آزمون</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون افسردگی بك</span></li></ul><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 117</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5070&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5070&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:50:45+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا پایان نامه پیرامون علم دامپزشكی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1854 <h2><font color="red"> پایان نامه پیرامون علم دامپزشكی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایان نامه پیرامون علم دامپزشكی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن:</strong> دامپزشكی علم شناخت بیماریهای دامی اعم از بیماریهای مشترك بین انسان و حیوان یا بیماریهای خاص دام، پیشگیری از بیماریها و همچنین علم تغذیه انسان و دام می باشد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در نشریه سازمان بهداشت جهانی آمده است هدف نهایی دامپزشكی درمان حیوانات نیست بلكه دقیقا تامین مواد غذایی و بهداشت انسان می باشد چرا كه با واكسیناسیون دامها می توان از مرگ و میر آنها جلوگیری كرد و بر میزان فرآورده های دامی افزود.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در نتیجه مواد پروتئینی لازم را برای جیره غذایی انسان تامین نمود موادی كه مقاومت انسان بخصوص كودكان را در مقابل كلیه بیماریها افزایش می دهد و نه تنها باعث كاهش قابل ملاحظه هزینه های درمان می شود بلكه جامعه ای سالم و فعال بوجود خواهد آورد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یك دامپزشك علاوه بر دانش بسیارو قدرت تجزیه وتحلیل باید زیرك و هوشیار باشد تا بتواند نوع بیماری دام را تشخیص دهد و در درس زیست شناسی قوی باشد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">همچنین بر زبان انگلیسی مسلط باشد. رشته دامپزشكی در دو مقطع دكتری و كاردانی دامپزشكی دانشجو می پذیرد . در زیر به شمه ای از فعالیتها و اهداف تاسیس این رشته اشاره می نماییم .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1 – دكترای دامپزشكی : هدف تربیت دامپزشكان ورزیده در زمینه پیشگیری ریشه كنی درمان بیماریهای دامی تامین بهداشت عمومی از طریق كنترل بیماریهای مشترك انسان و دام و كنترل بهداشتی مواد غذایی با منشاء‌دامی است . طول دوره حداقل 5.5 سال و بطور متوسط 6 سال است .كارآیی فارغ التحصیلان عبارت است از : تشخیص، پیشگیری ،ریشه كنی و درمان بیماریهای دامی در دامداریهای سنتی صنعتی ، مدیریت واحدهای دامپزشكی برنامه ریزی و تحقیق پیرامون معضلات دامپزشكی ، مبارزه با بیماریهای مشترك ، تدریس و تحقیق در دانشكده ها و آموزشكده های دامپزشكی و پژوهش در موسسات تحقیقات ذیربط و امكان ادامه تحصیلات در دوره های تخصصی دامپزشكی وجود دارد.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 116</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5068&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5068&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:49:56+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها http://my-ketab.mihanblog.com/post/1853 . <h2><font color="red"> میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایان نامه پیرامون میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد </strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن:</strong> سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم كرد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت كامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم كنند كه این مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی كردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یكی از راههای علاقمند كردن دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشیابی بین شركت كنندگان و تماشاچیان پرداخت.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با توجه به زندگی امروز كه بی تحركی بصورت شیوه زندگی در آمده و انجام فعالیتها محدود گردیده مسئولین برای پیشگیری از عدم فعالیت جوانان بخصوص دختران بایستی برنامه هایی پویا در نظر بگیرند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زیرا مطالعات نشان می دهد آمادگی جسمانی دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتیجه باید زمینه ای برای فعالیت و تحرك این قشر آسیب پذیر فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ایجاد انگیزه برای روی آوردن دختران دانشجو به فعالیت های ورزشی در سطح دانشگاه فردوسی برگزار می گردد. این تحقیق نشان می دهد كه مسئولین ما تا چه اندازه توانسته اند با تبلیغات و ... دانشجویان دختر را به رقابتی سالم در عرصه ورزش سوق دهند.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>فهرست مطالب:</strong></span> </p><ul><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل اول طرح تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بیان مساله</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اهمیت و ضرورت تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اهداف پژوهش</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هدف كلی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اهداف ویژه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرضیات تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سوال پژوهشی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محدودیت های تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قابل كنترل</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خارج از كنترل</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">واژه ها و اصطلاحات تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل پیشینه تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشینه تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل روش تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روش تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جامعه آماری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جمعیت نمونه «نمونه آماری»</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متغیرهای تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متغیر وابسته:</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متغیر مداخله گر:</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مطالعه مقدماتی</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل چهارمتجزیه و تحلیل آماری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مشخصات آزمودنیها</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه اول</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه دوم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه سوم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه ...</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه نهم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه دهم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه یازدهم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آزمون فرضیه دوازدهم</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بحث و نتیجه گیری</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محدودیتهای پژوهش</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشنهادات</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خلاصه تحقیق</span></li><li><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منابع و مآخذ</span></li></ul><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 43</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5066&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5066&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:49:36+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1852 <h2><font color="red"> رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>چكیده :</strong> </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در عدالت سازمانی شیوه هایی که باید با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند با آن ها به صورت عادلانه رفتار شده است مطرح می شود و شامل حیطه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. رفتار شهروندی سازمانی نیز رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله ی یک فرد انجام می شود. لذا با توجه به اهمیت این دو متغیر هدف پژوهش تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور در رشته های انفرادی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ورزشکاران نخبه تیم های ورزشی انفرادی در سطح کشور بود که از بین این افراد تعداد 110 نفر بعنوان نمونه آماری به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های محقق ساخته رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی بود. پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی انجام پذیرفت که ضریب پایایی بدست آماده برای عدالت سازمانی 89%0 و رفتار شهروندی سازمانی برابر با 83%0 بود. جهت روایی پرسشنامه از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها عدالت سازمانی و رفتار شهروندی توسط spss تجزیه و تحلیل شد.. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی کلی و رفتار شهروندی سازمانی(000/≤ r=P ) رابطه وجود دارد. بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی (007/0≤ r= P) و عدالت رویه ای ( 03/0≤ r= P).همبستگی داشت اما بین عدالت توزیعی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین با اانجام آنالیز واریانس مشخص شد که بین ویژگی های دموگرافیگ و رفتار شهروندی سازمانی و بین سن و رفتار شهروندی تفاوت دیده نمی شود همچنین بین ویژگی های دموگرافیک و عدالت سازمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که با ایجاد عدالت در ابعاد مختلف، رفتار شهروندی بیشتری در ورزشکاران مشاهده می شود و با توجه به دید عموم مزایای مادی برابر و ابعاد دیگر عدالت یعنی عدالت تعاملی رویه ای نیز اثر گذار می باشد بنابراین در قراردادهای مابین ورزشکاران و تیم های ورزشی نباید فقط به سطح قرارداد بلکه به انگیزه، ارتقا و مسایل مرتبط با عدالت تعاملی توجه کرد. با توجه به عامل سن و تفاوتی که بین سنین مختلف و رفتار شهروندی مشاهده شد می توان با جوان گرایی در تیم های ورزشی رفتار شهروندی بیشتری را در ورزشکاران مشاهده کرد.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، رفتار شهروندی سازمانی</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 13</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5064&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5064&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:49:21+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و وجدان كاری كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی http://my-ketab.mihanblog.com/post/1851 <h2><font color="red"> رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و وجدان كاری كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و وجدان كاری كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>چکیده:</strong> </span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه با تعداد 310 نفر بود. تعداد نمونه از فرمول کوکران برابر 162 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده و پرسشنامه وجدان کاری بود. پرسشنامه عدالت سازمانی جمعا حاوی 18 سوال بود که برای سنجش عدالت توزیعی از پرسشنامه 5 سوالی نیهوف و مورمن (1993)، برای سنجش عدالت رویه ای از پرسشنامه 7سوالی مورمن(1991) و برای سنجش عدالت ارتباطی از پرسشنامه 6 سوالی مورمن(1991) استفاده شد. برای سنجش وجدان کاری پرسشنامه محقق ساخته حاوی 33 سوال بکار برده شد. ضریب پایایی پرسشنامه های عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/. ، 86/. بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در سطح رابطه معنی دار(501/. r=) وجود دارد و همچنین بین ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت ارتباطی با وجدان کاری در سطح به ترتیب رابطه معنی دار(318/. r= ، 491/. r=، 439/. r=) بدست آمد. از بین متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سابقه کار، سطح تحصیلات، نوع استخدام و حوزه کاری)، تنها سطح تحصیلات بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری تاثیر داشت. تفاوت معناداری بین مولفه های عدالت(توزیعی، رویه ای و ارتباطی) بر حسب جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، نوع استخدام و حوزه کاری بدست نیامد.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">واژگان کلیدی: عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت ارتباطی، وجدان کاری. </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 14</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5062&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5062&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center> text/html 2013-10-28T05:49:04+01:00 my-ketab.mihanblog.com رویا رابطه مؤلفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده http://my-ketab.mihanblog.com/post/1850 <h2><font color="red"> رابطه مؤلفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده </font></h2><br><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>رابطه مؤلفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>قسمتی از متن: </strong> در سازمانی كه هوش سازمانی در آن به كار گرفته می‌شود، مدیران می‌توانند اطلاعات و هزینه‌ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند كه هزینه‌ها چه هستند و تصمیم‌هایی برای كاهش و حذف آنها بگیرند. تغییرات آینده را پیش بینی كنند و برای مسائل خود راه حلی مناسب داشته باشند((tarlani&amp;gharine,2010. مفهوم هوش سازمانی به تحصیل و كسب دانش اشاره دارد كه از راه به كارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می‌پذیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی سازمان) را مورد نظر قرار می دهد.(attar et al,2010) هوش سازمانی بر سه اصل استوار است اما، برخی از صاحب نظران بیان می‌كنند اصل چهارمی هم برای آن وجود دارد كه هر یك از اصول عبارتند از:الف) اصل افراد:اشاره می‌نماید به دانشی كه كارمندان سازمان دارند.ب) اصل ساختار:ساختار دانشی است كه به سختی می‌توان آن را از اداره به خانه نظیر ویژگی فكری، پایگاه داده و ... برد. ج) اصل رابطه :رابطه‌ی مناسب، اجتماعی است كه از مشتریان و ذینفعان فراگیر می‌گردد. د) اصل رقابت :این امر به میزان هوشمندی در رابطه با داشتن واكنش رقبا و عكس العمل آنها بستگی دارد. بنابراین، هر چهار اصل سبب ایجاد ارزش افزوده در سازمان می‌گردد(liebowitz,2010,p6).helal(2006) هوش سازمانی را حاصل عملكرد پنج زیر سیستم شناختی می پندارد كه عبارتند از:ساختار سازمانی،فرهنگ،مدیریت دانش،روابط ذینفعان و فرآیندهای استراتژیك.vayelestki(2000) نیز هوش سازمانی را فرآیند مسأله یابی ،جمع آوری داده ها،پردازش،تفسیر و مرتبط ساختن اطلاعات سیاسی و فنی مورد نیاز در فرآیند تصمیم گیری معرفی می نماید.در صورتی كه گاستافسون،هوش سازمانی را در تعریفی كلی تر و با تمركز به كل سازمان به عنوان درك یك سازمان به مثابه سیستم یادگیرنده و خلاق مطرح می نماید(salasel et al,2009 ( .یك سازمان با هوش ذاتاً سازمانی است كه قادر به یادگیری باشد(lefter,2007). liebowitzبیان می‌كند كه بخش مهمی از هوش سازمانی فرآیند بازسازی به منظور ترویج یادگیری سازمانی می‌باشد و توانایی تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی در سازمان یك چالش محسوب می‌گردد.</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...</span></p><p><span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)</span> <span style="color: #888888; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تعداد صفحات: 13</span></p><br><center><h2><a href="http://dl.xco.ir?p=5060&amp;id=561" target="_blank">برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید</a></h2> <br><a href="http://dl.xco.ir?p=5060&amp;id=561" target="_blank"><img src="http://dl.xco.ir/download.gif"></a></center>